Utbildning


Recatch anlitas av företag organisationer och skolor för att genomföra olika typer av utbildningar.

Vi är alla vana föreläsare. Vi är måna om att ta reda på förväntningar på uppdraget samt vilka som är målgruppen. Detta för att budskapet både ska gå fram och in i publiken. Vi försöker alltid att få deltagarna att känna sig aktiva och berörda av de ämnen vi pratar om. Att skratta är inte fel även om ämnet är allvarligt och seriöst.

Här kommer ett urval av föreläsningsområden som vi har genomfört de senaste åren. 

  • Chefsutvecklingsprogram – Teori och praktik för att optimera ledarkometens
  • Situationsanpassat ledarskap – Ledarskapsbeteende efter situation och individ
  • Stress och stresshantering – Hur får man en dräglig balans i livet
  • Krishantering – Vad händer när en person hamnar i en kris
  • Det svåra samtalet – Hur tar man upp svåra ämnen med sina medarbetare
  • Förändringsprocesser – Att leda förändring som ger effekt
  • Neuropsykologi – Funktionsprofil vid olika typer av neuropsykiatriska diagnoser
  • Grupputveckling – Vad behöver en arbetsgrupp för att utvecklas
  • Efter företagsförvärv – Att nå de förväntade synergierna med fokus på humankapital

Vi vill gärna berätta mer för dig om hur vi jobbar. Välkommen att ta kontakt med någon av oss info@recatch.se eller direkt till någon av oss.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun