Traumasamtal

Ordet trauma betyder skada. En psykiskt traumatisk händelse betyder att man har råkat ut för en chockartad eller smärtsam upplevelse. Händelser som t. ex. en anhörig eller väns död, en bilolycka, ett rånförsök eller psykisk eller fysisk misshandel. Men ibland kan det ”räcka” med att man bevittnar en traumatisk händelse för att man själv blir traumatiserad.

Om du har upplevt en eller flera traumatiska upplevelser, kan dessa minnen leva kvar genom att väcka känslor som vrede eller skräck, som i värsta fall kan övergå till att bli ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).  Liknande händelser som du kanske upplever, kan föra tankarna tillbaka till upplevda trauman och kan trigga reaktioner som du kanske tidigare upplevt. Besvären kan medföra en starka känsloyttringar, alltför stor vaksamhet samt koncentrations- och sömnsvårigheter.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun