Stödsamtal

Ibland blir tillvaron och livet ”tilltrasslat” och svårhanterligt, då kan en samtalskontakt med en professionell person ge möjligheter att bearbeta och få förståelse för din situation. Stödsamtal gör att du kan få nya perspektiv  på problemen och hitta dina egna resurser.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun