Behov av förändring och utveckling? Samtala med legitimerad psykolog

Samtalet är en möjlighet till förändring och personlig utveckling. Det ger utrymme att stanna upp, se sammanhang och få nya perspektiv både på dig själv och på dina relationer. Du får möjlighet att samtala om dina erfarenheter, det som är viktigt för dig och utifrån detta se möjliga vägar framåt.

Professionella stödsamtal för person, grupp eller organisation

När du söker samtalskontakt på Recatch möts du av erfarna psykologer. Vi är alla legitimerade psykologer med vidareutbildning och specialkunskap inom olika områden. Vår kunskap och erfarenhet både överlappar och kompletterar varandra och därmed vet du att du alltid får ett professionellt bemötande.

Vi arbetar med samtalet som redskap för olika frågeställningar och problem och erbjuder bland annat:

* Stödsamtal

När tillvaron och livet känns svårhanterligt ger stödsamtal möjlighet att bearbeta och få förståelse för din situation.
 

* Karriärcoaching

Livs- och karriärcoaching är en strategisk modell för att utvecklas personligt och professionellt. Det ger förutsättningar för att ta större eget ansvar för sitt liv och att göra medvetna val både i privatlivet och i arbetslivet.
 

* Stresshantering

Med stresshantering får du hjälp att bena upp livets olika beståndsdelar. Se vilka bitar som orsakar ohälsosam stress, och vad du behöver göra för att få tillbaka energi och livsglädje.
 

* Konflikthantering

Konflikthantering handlar om att hjälpa parterna i en konflikt att tydliggöra sina ståndpunkter. Framför allt vilka underliggande tankar, känslor och idéer som styr dessa ståndpunkter.
 

* Parsamtal

Parsamtal är en metod för att utveckla relationer. Behovet kan exempelvis uppstå ur en kris eller oenighet i en viktig fråga.
 

* Krissamtal

Krissamtal är till för att hjälpa dig bearbeta känslor och tankar kring en svår händelse, något som har skakat om dig och din vardag.
 

* Traumasamtal

En chockartad eller smärtsam upplevelse som du drabbas av eller blir vittne till kan leva kvar. Traumasamtal erbjuder stöd och hjälp.

 
 
Vi berättar gärna mer om hur vi på Recatch i Falun jobbar. Välkommen att kontakta oss!

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun