Psykosociala arbetsmiljökartläggningar

Ett företag behöver kontinuerligt göra temperaturtagning på hur verksamheten fungerar och hur medarbetarna trivs.

Medarbetare i ett företag är idag oftast det viktigaste kapitalet. Hur de trivs på arbetsplatsen, med arbetskamraterna och arbetsuppgifterna är avgörande för företagets effektivitet och produktivitet.

Med hjälp av olika instrument hjälper vi er att kartlägga klimatet på er arbetsplats, vi sammanställer resultatet och tillsammans med er utarbetas en åtgärds- och genomförandesplan.

GDQ är ett exempel på instrument som vi använder. GDQ-enkäten mäter hur arbetsgruppen fungerar i relation till mål samarbete och effektivitet. GDQ är en enkel och metod för att utveckla och effektivisera arbets- och ledningsgrupper. Den bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun