Parsamtal

Parsamtal är en metod för att utveckla relationer. Ibland kan orsaken vara en kris eller att man är oenig i en viktig fråga. Det kan också handla om att hitta nya roller och nya förhållningssätt i relationen. Att tillsammans med en professionell utomstående arbeta med dessa frågor vid en bestämd tid och plats ger möjligheter att frångå tidigare mönster och beteenden för att söka nya konstruktiva lösningar.

 

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun