Stresshantering

För väldigt många människor idag, är det svårt att få ihop det så kallade livspuzzlet, resultatet är att vi mår psykiskt och fysiskt dåligt. Med stresshanterings samtal får du hjälp att bena upp livets olika beståndsdelar och se vilka bitar som orsakar ohälsosam stress och vad du behöver göra för att få tillbaka energi och livsglädje.

Stresshanteringen  ger dig förståelse för vilka olika faktorer som leder till ohälsosam stress  och du får verktyg att använda i vardagen som ger möjlighet till återhämtning.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun