Personlighetsprofil

Vem är jag?

Recatch har licens på olika verktyg för att plocka fram personlighetsprofiler. Personlighetsprofiler är användbara i att ge reflektionsmaterial över mig själv och andra. De kan användas individuellt för att öka den egna själv insikten eller så används de som ett verktyg när vi ska lära känna varandra lite mer i arbetslaget.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun