Organisations- och verksamhetsutveckling

Vår tanke är att underlätta för dig och ditt företag att utvecklas och nå uppsatta mål

Den ultimata organisationen är den som med störst smidighet och lägst ansträngning når det uppsatta målet. Dagens organisationer förutsätter snabba reaktioner på omvärldsförändringar och kundanpassningar. För att kontrollera den ökande komplexiteten är det nödvändigt att involvera medarbetarna i styrning, utveckling och förändringsprocesser. Recatch använder utprövade metoder och angreppssätt för diagnostik och interventionsarbete.

I denna tid när många företag lever med devisen ständiga förändringar så behöver man också bygga in uppföljningssystem för att säkerställa att förändringen gav önskad effekt.

Vi genomför konsekvensanalyser åt företag i syfte att både följa upp men också utvärdera genomförda organisationsförändringar.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun