Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är organisationens viktigaste grupp för att leda verksamheten mot uppsatta mål. Ledningsgruppen har en samverkansfunktion (hur) och en uppgiftsfunktion (vad). Dessutom är ledningsgruppens uppgift att arbeta med strategiska frågor (varför).

I våra ledningsgruppsuppdrag använder vi olika verktyg för att belysa vad som är viktigt för att gruppen ska utveckla kommunikationen, samarbetet och effektiviteten.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun