Konflikthantering

Den lägsta nivån av konfliktlösning är att det enda parterna kan komma överens om är att de inte är överens- men det är man överens om.

Vår erfarenhet är att vi i de flesta fall kan komma betydligt längre. Konflikt hantering handlar om att hjälpa parterna i en konflikt att tydliggöra de ståndpunkter de har, framför allt att tydliggöra vilka underliggande tankar, känslor och idéer som styr ståndpunkterna i konflikten.

För att kunna hantera konflikter på ett professionellt sätt behövs förutom en stor praktisk erfarenhet även kunskap om hur individer reagerar och hur olika grupprocesser kan ta sig i uttryck. Ibland uppstår konflikt mellan individer på där orsaken kommer från organisatoriska faktorer.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun