Chefsutveckling i form av handledning och coachning

Många chefer får i dag avancerade och dyra chefs- och ledarskaps utbildningar som ger bra och användbar kunskap i chefsrollen, men det är i vardagen som de chefsnära frågeställningarna dyker upp. Frågeställningar som handlar ofta om personalens väl och ve. Det är vardagen i relation med dina medarbetare och andra du upptäcker dina mindre utvecklade sidor. I handledning/coachning får du möjlighet att reflektera över dig själv i rollen som chef/ledare.

Vi i Recatch har lång erfarenhet att arbeta med chefer på alla nivåer inom en organisation och företag och har även egna erfarenheter av att arbeta som chef.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun