Arbetslag- och teamutveckling

Samarbete och arbetsglädje

Många företag arbetar i dag med självstyrande arbetsgrupper. För att en grupp ska kunna fungera optimalt och autonomt behöver den ibland få hjälp med att förstå hur individen påverkar gruppen och gruppens påverkan på individen. Arbetslags/team utveckling innebär att öka kunskapen om vad som har betydelse för att ett bra samarbete ska utvecklas. Genom kreativa övningar och gruppbearbetning får medarbetarna hjälp att identifiera sina styrkor. De får också klarhet i vilka steg de behöver ta för ett mer meningsfullt liv på arbetsplatsen.

Arbetslag/teamutveckling är en upplevelsebaserad form av lärande. Genom att varva övningar, reflektion, dialog och teori ökar tilliten, kommunikation och förståelse för varandra.

Vi skräddarsyr uppdraget utifrån det ni vill uppnå med insatsen.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun