Organisationsutveckling

Hur ser förutsättningarna inom organisationen och på arbetsplatsen ut? Hur påverkar de medarbetarna? Hur påverkar de verksamhetens prestationer? Finns några okomplicerade lösningar till hands? Ibland blir man ”hemmablind” och då är det bra att ta in någon med gediget kunnande som ser över verksamheten med nya ögon. På Recatch arbetar legitimerade psykologer med lång erfarenhet och specialistkunnande inom arbetslivets psykologi.

Verksamhetsutvecklare och föreläsare

Med hjälp av vår översyn och utredning identifierar du förbättringsområden och åtgärder för verksamhetsutveckling. Vi bidrar till att utveckla och förädla organisationer, ledningsgrupper, chefer och medarbetare. Eftersom varje arbetsplats är unik utifrån dess specifika förutsättningar, arbetar vi alltid i en nära relation med dig som uppdragsgivare då vi definierar och utför vårt uppdrag.
För att kunna leda andra krävs det att man kan leda sig själv. Vi arbetar kontinuerligt med chefsutveckling i form av handledning/coachning.

Under årens lopp har vi genomfört ett stort antal projekt inom arbetslagsutveckling med grupper från olika företag och branscher. Som föreläsare underlättar vi för samarbete på arbetsplatser genom att göra vardagspsykologin lite mer begriplig.

Stöd till individ, grupp och organisation

Vi är ett litet företag med stort kontaktnät som kan kopplas till aktuella projekt. Nedan hittar du kortfattade beskrivningar av en del av våra tjänster:

* Organisations- och verksamhetsutveckling

* Ledningsgruppsutveckling

* Chefsutveckling i form av handledning och coachning

* Arbetslag- och teamutveckling

* Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö

* Stresshantering

* Konflikthantering

* Personlighetsprofil

Vi berättar gärna mer om hur vi på Recatch i Falun jobbar. Välkommen att kontakta oss!

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun