Krissamtal

Olika sorters kriser är en naturlig del av livet.  Ibland kan vi dock behöva professionellt samtalsstöd under en begränsad period. Krissamtalens syfte är att du skall kunna prata om en svår händelse, något som har skakat om dig och din vardag. Det kan handla om en sjukdom, en skilsmässa, ett dödsfall, en förlust av arbete, familjeproblem, eller en olycka.

Stödsamtalen är till för att hjälpa dig att bearbeta dina känslor och tankar kring händelsen och kan omfatta 5 -12 sessioner eller så länge du känner behov av stöd.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun