Livsplanering och karriärcoaching

Livs- och karriärcoaching är en strategisk modell för att utvecklas personligt och professionellt. Den ger möjlighet att öka förutsättningarna för att ta ett större eget ansvar för sitt liv och att göra medvetna val både i privatlivet och i arbetslivet.

Med hjälp av livs- och karriärplanering ges möjligheten att reflektera över sin situation och att inventera styrkor och svagheter, intressen, kompetenser, erfarenheter, ambitioner och drömmar för att på så sätt hitta en optimal livssituation.

Tillbaka till Recatch
Psykologer i Falun