Psykologer med kompetens!

Till era erfarenheter adderar vi ett psykologiskt perspektiv.
Vi tänker tillsammans, fångar nya dimensioner och skapar kreativa lösningar.
Man skulle kunna kalla det att återfånga tankens kraft, vi kallar det att recatcha.
Välkommen att recatcha med oss!


 

Våra kännetecken
är närhet, delaktighet, okomplicerade lösningar, stor erfarenhet och kompetens, personligt, seriositet med värme och humor.

Vi gör psykologi begriplig så att du får användning av den i din vardag – både på jobbet och hemma.

Vår företagsidé
är att vara det lilla företaget med ett stort kontaktnät av kompetenta människor som kan kopplas till våra olika uppdrag.
.
Vår kompetens finns inom områdena

* Organisationsutveckling och arbetslivets psykologi, vilket i vårt fall handlar om att bidra till att utveckla och förädla organisationer, ledningsgrupper, chefer och medarbetare.

* Enskilda psykologsamtal. Vi erbjuder målfokuserade samtal kring ett specifikt problem eller frågeställning, i syfte att stärka dina inre resurser så att du bättre kan hantera vardagen.

* Utbildning. Vi arrangerar en mängd olika utbildningar, vilka skräddarsys efter era behov, t.ex Arbetslagsutveckling, Det svåra samtalet och Neuropsykiatrisk tillämpad kunskap.